บริษัท ไทรโอเชี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด
TRIOCEAN (THAILAND) CO., LTD.

SHIBUYA CORE DRILL
Model
TS-80
TS-092
TS-162
TS-252
TS-403
กระบอกเจาะคอนกรีต SHIBUYA YS-1
Copyright © 2016 by "Triocean (Thailand) Co., Ltd."  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@triocean.co.th
089-165-3838, 02-862-0202, 02-440-1233